Clinitronsäng

Luft-Fluidiserad säng, även kallad sandsäng & Clinitronsäng.
Den bästa tryckavlastning som finns!

Kontakta oss på 070-880 49 00 för rådgivning/hyra/köp av clinitronsängen SANDS


ClinitronSANDS Klinitron
Tryckavlastning PEARLS Tryckavlastande säng sverige
Clinitron Clinitronsäng
Klinitronsäng KlinitronSANDS

Typiska användningsområden för clinitronsängen är vid brännskador eller där patienten av olika anledningar har drabbats av trycksår. Trycksår förekommer framförallt i patientgrupper med nedsatt rörlighet. Vid stora krav på tryckavlastning, till exempel efter hudtransplantation till ryggen, sätet eller lårens baksidor är clinitronsäng (klinitron) ett ypperligt alternativ för sårläkning.

Vanliga användningsområden för Clinitronsängen är:

• Brännskadade patienter
• Behandling av samtliga faser av trycksår
• Stöd för multipla traumapatienter
• Kakexipatienter
• Olika typer av hudsjukdomar
• Orörlighet relaterad till skada eller efter operation

Med cirkulerande mikrosfärer under lakanet är clinitronsängen den form av säng som är mest tryckavlastande av alla sängar. Temparaturen ställs in mellan 30-38 °C. Sängen är höj/sänkbar med hjälp av en handkontroll.

Nedan ser ni en film med clinitronsängen SANDS: